آزمایشگاه نانو

آزمایشگاه نانو مستقر در مجتمع شیخ بهایی دارای توانمندی های انجام فعالیت های تحقیقاتی برون دانشگاهی در ارتباط با کاربردهای نانو فناوری در شاخه پلیمر می باشد و همچنین دارای تجهیزاتی می باشد که برای پروژه های تحقیقاتی  دانشجویان ارشد و دکتری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

از جمله تجهیزات نانو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دستگاه الکتروریسی، دستگاه TOG/TPH، سانتریفیوژ با دور بالا، سیستم آسیاب، هموژنایزر، آون خلاء، دستگاه آب مقطرگیری، پکیج نانوفیلتر.