مجموعه آزمایشگاههای دانشکده مهندسی نفت

آزمایشگاههای مهندسی نفت فقط در بخش کارشناسی شامل 7 آزمایشگاه مهندسی نفت شامل خواص سنگ، خواص سیال، گل حفاری، سیمان حفاری، مهندسی حفاری 1، مهندسی حفاری 2 است. که در ساختمان شیخ بهایی به 5 اتاق مجزا تبدیل شده است. این آزمایشگاهها مخصوص رشته های مهندسی بهره برداری نفت و حفاری استخراج می باشد. مقرر شده آزمایشگاهها با دید نظری ، علمی، بازدید، انتشار جزوات و نشان دادن فیلم و اسلاید همراه باشد. با امکانات فعلی آزمایشگاه شامل دستگاههای عملی نسبتاً قابل قبول همانند حمام آب، آون، کوره و شیشه آلات می باشد. در بخش دستگاههای تخصصی دو دستگاه تعیین لزجت­پذیری سیالات (تعیین عدد ویسکوزیته، تعیین اندیس ویسکوزیته دینامیکی، سینماتیکی، چگالی) و نیز تعیین نقطه اشتعال و آتش فرآورده های نفتی که نقش حیاتی در بخش مهندسی نفت، پالایش نفت و انتقال فرآورده های نفتی ایفا می کند در بر خواهد گرفت. سایر دستگاهها که در حال خریداری می باشد با دید آزمایشگاهی و تحقیقاتی در شرف استعلام قیمت است و بعلت هزینه سنگین دستگاهها و عدم ساخت دستگاهها در داخل کشور فرآیند خرید آن زمان بر می باشد.

 

از تجهیزات آزمایشگاههای نفت می توان به کوره الکتریکی، آون دیجیتالی، تعیین نقطه اشتعال، دستگاه SVM3000، میکروسکوپ پلاریزان به همراه سیستم مانیتورینگ اشاره کرد که بخشی از تجهیزات عمومی آزمایشگاههای نفت محسوب می شوند.