مرکز مهندسی زیست فناوری

این آزمایشگاه در راستای اهداف فعالیت‌های مرکز تکنولوژی‌های نوین دانشگاه آزاد اسلامی (CAST) دایر شده تا بتواند نتیجه تحقیقات متخصصین دانشگاه را از فاز آزمایشگاهی به فاز نیمه صنعتی برده و نتایج آنرا جهت تولید به CAST ارسال نماید. این آزمایشگاه از چند بخش تشکیل شده که عمدتاً در فعالیت‌های بالادستی یا پایین‌دستی صنعت بیوتکنولوژی، کشت سلول و رشد آنها به سمت مهندسی بافت و نهایتاً طراحی و ساخت فضای تمیز (Clean Room) و بخش ویروس نیز برای اولین بار در دانشگاه آزاد در دستور کار قرار دارد.

 

از تجهیزات قابل اهمیت مستقر در این آزمایشگاه تخصصی می توان به  دستگاه فرمانتور، دستگاه اولترافیلتریشن و دستگاه های سانتریفیوژ، انکوباتور Co2، آون ، اتاق کشت سلول ،اتاق رشد باکتری همچنین سیستم‌های بیوسنسوری اشاره کرد.

 
 

تاکنون یک کارگاه تخصصی آموزشی نیز در این آزمایشگاه برگزار شده و برنامه ریزی برای برقراری کارگاه های تخصصی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.