درباره مجتمع

از آنجایی که پژوهش و فناوری مهمترین و اساسی‌ترین مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد، توجه به برپایی، بسط و توسعه فضاها و امکانات پژوهشی از اهم اهداف این واحد دانشگاهی محسوب می‌گردد. اهتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بر ارائه دستاوردهای پژوهشی و علمی با قابلیتهای فناورانه و صنعتی است تا بتواند با ایجاد رابطه‌ای نزدیک و پایدار با مراکز صنعتی، از پیشگامان مسیر توسعه و پیوند علم و صنعت باشد. توسعه فناوری‌های نوین در عصر حاضر علاوه بر اقتدار ملی موجب تولید ثروت از علم و دانش است که امروزه از مهمترین دغدغه‌های پژوهشگران این واحد دانشگاهی است.

بر این اساس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و محققانی که در حوزه‌های فناوری و ارتباط با صنعت و تولید علم پیشگام هستند و همچنین تجهیز و توسعه مراکز پژوهشی را از مهمترین وظایف خود می‌شمرد. این حمایت‌ها و سایر حمایتهای تشویقی موجب شده است که این واحد به افتخاراتی دست یابد و در جهت افزایش پتانسیل خود تاسیس مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی را در اولویت برنامه های خود قرار داد.